ŞİRKET POLİTİKAMIZ
AYRIMCILIK

      Şirket tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer veriri ve fırsat eşitliği konusunda ve ayrımcılığı hoş görmeme konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İş yerini ırk, cinsiyet, renk milliyet ya da sosyal köken, din, yaş maluliyet, cinsel yönelim veya siyasi görüş veya geçerli yasalarca korunan her türlü diğer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. Şirkette eleman seçimi, işe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve avans, vasıflar, performans, beceriler ve deneyim temel alınarak gerçekleştirilir.
ÇOCUK İŞ GÜCÜ

      Şirket geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. Şirket tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin atanmasını yasaklar. Şirketi çocuk işgücüne ilişkin yasağı uluslararası çalışma örgütü standartlarına uygundur.
ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLER

      Şirket, çalışanlarına sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan yardım hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunda yükselme fırsatları sunarız.
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ

      Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar. Kendimizi, kaza, yaralanma ve sağlık riski oluşturan faktörlere maruz kalma riskini en aza indirerek verimli bir iş yerini sürdürmeye adadık.
ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

      Şirket, çalışanlarının şikayetlerini her ay kontrol ettiği şikayet kutularından öğrenir. Kimin şikayette bulunduğu göz ardı edilerek düzeltilebilecek durumlar düzeltilir.
TACİZ YÖNETMENLİĞİ

      Fiziksel olarak kötüye kullanma, disiplin, fiziki suiistimal tehditi, cinsel ve diğer türden taciz, sözlü suistimal veya gözdağı verme, tehdit etme yasaktır.